Retningslinjer for personvern

1. Generelle vilkår

De følgende retningslinjene for personvern informerer om måter på hvordan personopplysninger til brukerne av nettstedet som ligger på den elektroniske adressen www.multinor.no, heretter Nettsted, beskyttes. Databehandleren av personopplysninger til brukerne av Nettstedet er MultiNOR sivilt selskap Borys Borowski, Łukasz Brzeziński og Rafał Gadomski med sete i Gdańsk (80 – 386) ul. Lęborska 3B med det statistiske REGON-nummeret (polsk organisasjonsnummer): 222044787 og NIP-nummeret (polsk skatteidentifikasjonsnummer): 584-273-49-23. Innholdet på nettstedet eies av databehandleren og er rettslig beskyttet. For å bruke nettstedet bør brukeren disponere en datamaskin eller en annen enhet med tilgang til Internett og installert programvare som muliggjør nettlesing. Tilgang til Nettstedet er mulig ved bruk av de mest populære nettleserne.

Databehandleren erklærer at Nettstedet er fritt for innhold som krenker rettighetener til tredjeparter eller som bryter med gjeldende lovverk, og særlig for innhold med informasjon som medfører eller utgjør trussel mot personvern eller sikkerheten til enhver person, som fremmer ulovlige aktiviteter eller ulovlig atferd, som er fornærmende, truende, obskønt, injurierende eller ærekrenkende, som oppfordrer til rasisme, forfølgelse på etnisk, kulturelt eller religiøst grunnlag, som fremmer kriminelle aktiviteter, krenker rettighetene til tredjeparter, herunder åndsrettigheter eller er en annen form for krenkelse av rettsgoder.

2. Definisjoner

Databehandleren behandler brukernes personopplysninger med det formål og i det omfang som er nødvendig for at brukerne kan bruke Nettstedet, spesielt for at de kan opprette en individuell brukerkonto, publisere annonser, ta kontakt med annonsører og for at de kan sende til administratoren forespørsler om samsarbeid innenfor reklame. Databehandleren behandler personopplysniger til besøkende på Nettstedet som hat utfylt skjemaene publisert av Administratoren. Personopplysninger som står i skjemaet og som behandles av Databehandleren med dette formål omfatter bare de dataene som er nødvendige for levering av tjenester. Etter samtykke gitt fritt av brukeren, kan Databehandleren behandle brukernes personopplysninger med formål å sende ham/henne kommersiell informasjon elektronisk i samsvar med lov om ytelse av elektroniske tjenester av 18. juli 2002 (Polsk Lovtidend av 2002, nr. 144, posisjon 1204 med senere endringer).

3. Tilgangsrett

Brukeren har rett til å supplere, oppdatere og rette personopplysninger, til å stanse midlertidig eller permanent behandling av personopplysninger eller til å slette dem hvis de er ufullstendige, uaktuelle eller de ble innhentet i strid med loven eller ikke lenger er nødvendige for det formålet som de ble samlet inn for. Databehandleren forbeholder seg retten til å nekte å slette dataene til brukeren hvis det er nødvendig å oppbevare dem for å implementere krav eller hvis det kreves av gjeldende lover.

4. Tilgang til tredjeparters data

Det er kun bemyndigete ansatte eller Databehandlerens medarbeidere og autoriserte personer som er ansvarlige for drift av Nettstedet og som har fått behørig fullmakt, som har direkte tilgang til personopplysninger innhentet av Databehandleren. Brukernes personopplysninger kan utleveres til subjekter som er berettiget til å motta dem med hjemmel i gjeldende lover og særlig til behørige rettsmyndigheter.

5. Sikkerhetstiltak og beskyttelse av personopplysninger

Databehandleren erklærer at han behandler brukernes personopplysninger i samsvar med lov om beskyttelse av personopplysninger av 29. august 1997 og at han anvender tilbørlige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre beskyttelse av behandlede data med hensyn til risikotype og kategori av data som beskyttes, og særlig beskytter brukernes personopplysninger mot utlevering til uautoriserte personer, mot tap og beskadigelse.

6. Informasjonskapslers mekanisme

Databehandleren bruker Egne informasjonskapsler (cookies) og Andre Teknologier til følgende formål:

 • konfigurering av nettstedet,

 • tilpasning av innhold på Nettstedets sider til brukernes preferanser og optimalisering av bruk av Nettstedets sider,

 • gjenkjenning av enheten som brukeren av nettstedet bruker og brukerens posisjon samt tilsvarende visning av nettsiden som er tilpasset brukerens individuelle behov

 • for å huske innstillinger som velges av brukeren og for å skreddersy brukergrensesnittet

 • for å lagre historien over besøkte sider på Nettstedet med formål å anbefale visse innhold

 • for å huske valgt fontstørrelse, nettsidens utseende osv.

 • brukerautentisering på nettstedet og oppretting av brukerøkter på nettstedet

 • opprettholding av brukerøkter på nettstedet (etter pålogging) som gjør at Brukeren bør ikke skrive inn sitt brukernavn og passord på nettstedets hver underside,

 • riktig konfigurering av nettstedets utvalgte funksjoner som muliggjør bl.a. verifisering av autentisitet til økten i nettleseren,

 • optimalisering og effektivisering av tjenester levert av Databehandleren

 • gjennomføring av prosesser som er nødvendige for full funksjonaliet av nettsider

 • tilpasning av innhold på Nettstedets sider til brukerens preferanser og optimalisering av bruk av Nettstedets sider,

 • Disse filene gjør det mulig spesielt å gjenkjenne de grunnleggende parameterne til brukerens enhet og å vise nettsiden riktig og tilpasset brukerens individuelle behov.

 • for å huske brukerens posisjon,

 • riktig konfigurering av nettstedets utvalgte funksjoner som muliggjør bl.a. å tilpasse data som leveres til Brukeren med hensyn til hans posisjon,

 • for analyse, testing og kontroll over visningstall,

 • for å lage anonyme statistikker som hjelper oss å forstå hvordan nettstedets brukere bruker våre nettsider, noe som tillater oss å forbedre nettsidenes struktur og innhold,

 • for å ivareta sikkerheten og Nettstedets driftssikkerhet.

Databehandleren bruker Eksterne informasjonskapsler (cookies) og Andre Teknologier til følgende formål:

 • presentasjon av multimedieinnhold på Nettstedets sider som lastes ned fra eksterne nettsteder (bl.a.vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl)

 • innsamling av generelle og anonyme statistiske data ved hjelp av analyseverktøy (bl.a. Google Analytics)

 • visning av reklamer som er tilpasset Brukerens preferanser med bruk av verktøy for reklame på Internett.

I samsvar med gjeldende bestemmelser i lov om telekommunikasjon av 16. juli 2004 (Polsk lovtidend nr. 171, posisjon 1800 med senere endringer) har brukeren rett til å bestemme om og i hvilken grad cookies skal få tilgang til datamaskinen sin ved å endre innstillingene i nettleseren sin. For å få vite hvordan man kan kontrollere og endre innstillingene for cookiene, se instruksjoner fra produsenten av nettlesere:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

7. Ansvarsfraskrivelse

Disse retningslinjene for personvern omfatter ikke noen andre data angående tjenester eller varer fra andre subjekter enn bare fra Databehandleren, som ble publisert på Nettstedets sider kommersielt, på gjestfrihets basis, på gjensidig basis eller med formål å oppnå forretningsmessige mål. Databehandleren holdes ikke ansvarlig for brukerens handlinger eller unnlatelser som fører til at Databehandleren behandler opplysningene oppgitt av brukeren på den måten som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Databehandleren forbeholder seg retten til å endre, trekke tilbake eller modifisere funksjoner eller egenskaper til Nettstedets sider og til å avvikle driften, overføre rettigheter til nettstedet til en tredjepart og til å utføre juridiske handlinger som er i samsvar med gjeldende lover. Alle handlinger som blir utført av Databehandleren må ikke krenke brukerens rettigheter.

8. Kontakt med Databehandleren

Har du flere spørsmål angående våre retningslinjer for personvern, ta kontakt med Databehandleren på adresse oppgitt i punkt 1.

9. Endringer i retningslinjene for personvern

Databehandleren forbeholder seg retten til å innføre endringer i retningslinjene for personvern. Datoen som er oppgitt nedenfor er datoen den siste versjonen av retningslinjene for personvern er gyldig fra.

16.10.2014